" P E U S S A N S , C A R A C O N T E N T A "
Centre podologia carmina prATS
c a r m i n a / s e r v e i s
Q U I R O P O D O L O G I A

Tracta la neteja, la cura i la salut del peu:

- Durícies i helomes.

- Ungles encarnades.

- Onicomicosis (fongs a les ungles).

- Fresat ungial.

- Problemes dèrmics.

- Berrugues plantars.

P E U D I A B È T I C

És molt important la prevenció en el peu diabétic, ja que són pacients que pateixen una disminució del reg sanguini i aixó provoca disminució de la sensibilitat. Per aixó recomanem controls periodics per evitar possibles ulceres i amputacions.

 E S P O R T I V A

Estudis biomecànics especifics per esportistes que ens permetrà trobar l'origen de l'alteració i valorar si el tractament és ortopodològic (plantilles) per corregir, harmonitzar postures i així alleugerir el dolor.

Anàlisis del corredor mitjançant cinta.

 H O R A R I D i l l u n s : 1 5 . 3 0 h - 2 0 . 0 0 h d i m a r t s : 1 0 . 0 0 h - 1 3 . 3 0 h / 1 6 . 0 0 h - 1 9 . 3 0 h d i m e c r e s : 1 0 . 0 0 h - 1 3 . 3 0 h d i j o u s : 1 0 . 0 0 h - 1 3 . 3 0 h / 1 6 . 0 0 h - 1 9 . 3 0 h d i v e n d r e s : 1 0 h - 1 3 . 3 0 h t e l : + 3 4 9 3 4 9 9 6 8 2 9

2019 - Hard & Soft Informàtica S.L.